Minőségpolitika

A RIGEL INFORMATIKA Kft. munkatársainak célja, hogy a számítástechnikai hibafeltáró, szaktanácsadó jellegű szolgáltató tevékenységünk minőségével és eredményességével maradéktalanul megfeleljünk a mindenkori megbízói igényeknek.

A célok maradéktalan megvalósítása érdekében elkötelezettek vagyunk abban, hogy

  • a fizikai paramétereket ellenőrző, szabványokat teljesítő, fizikai szintű ellenőrzések és analízisek,
  • funkcionális működéseket vizsgáló, hálózati protokollokat ellenőrző vizsgálatok és analízisek,
  • performanciális vizsgálatok, 
  • speciális funkcionális vizsgálatok,
  • biztonsági rendszerek ellenőrző analíziseinek


szakterületein, valamint a szaktanácsadás területén minőségileg kifogástalan munkát végezzünk olyan módon, hogy a munka elvégzésekor képesek vagyunk megfelelni a haditechnikai titokvédelmi és biztonsági követelményeknek is.

A vevői megelégedettség elérésének érdekében a Kft. tevékenységére az


MSZ EN ISO 9001:2015

számú szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtetünk, amely hatásosságának
folyamatos fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük.

Különös gondot fordítunk a szolgáltató tevékenységünk folyamatos korszerű szinten tartására. Ennek érdekében évente célkitűzéseket határozunk meg. A tevékenységünket rendszeres auditok keretében felülvizsgáljuk, a munkatársak szakmai és minőségirányítási ismeretit tervszerűen továbbfejlesztjük, továbbá a működő folyamatainkat tökéletesítjük.

A számítástechnikai hibafeltáró, szaktanácsadó jellegű szolgáltató tevékenységünk rendszeres elemzésével, az eltérések feltárásával, és hatékony javító tevékenység alkalmazásával a minőségirányítási rendszerünket tökéletesítjük, hogy ez által még inkább meg tudjunk felelni a mindenkori megbízói igényeknek.

Budapest, 2016-09-21

         Kiss Károly                                                            Kulifay László
ügyvezető igazgatató I,                                           ügyvezető igazgatató II.
      társtulajdonos                                                         társtulajdonos