Cégismertető

A RIGEL INFORMATIKA Számítástechnikai és Távközlési Tervező, Kivitelező Kft. (rövid nevén a továbbiakban: RIGEL INFORMATIKA Kft.) 1994-ben alakult, budapesti székhelyű, magyar magántulajdonú számítástechnikai cég.

Cégünk első sorban hibaelhárításra és szaktanácsadásra szakosodott, amely keretében a teljes informatikai hálózatot vizsgáljuk. A vizsgálatok során különös gonddal kezeljük az időszakosan lassú hálózatokat, amelyeknél, a legtöbb esetben, a hibák megfogalmazása is komoly gondot jelent. Szaktanácsainkat minden esetben analíziseken (szaknyelven: méréseken) alapuló, és ezekből levonható következtetések alapján hozzuk meg. Ezek a mérések vonatkoznak a WAN és LAN hálózatokra, ismerve az ezekkel szemben támasztott hardwer és platform-független követelményeket.
 

A mérések elengedhetetlen eszközei a különböző speciális mérésekre kifejlesztett adathálózati mérőeszközök és szoftverek.
 

Az ilyen jellegű méréseket több kategóriában végezzük:

  • A fizikai paramétereket ellenőrző, szabványokat teljesítő, fizikai szintű mérések;
  • Funkcionális működéseket vizsgáló, hálózati protokollokat ellenőrző mérések;
  • Performanciális vizsgálatok, különböző speciális esetekben a szerver kliens kapcsolatban mérhető válaszidők, alkalmazás és protokoll szinten;
  • Speciális funkcionális vizsgálatok, különös tekintettel a speciális (a nem jellemző) esetekre vonatkoztatva;
  • Biztonsági rendszerek ellenőrző mérései.

Az ilyen jellegű vizsgálatok elengedhetetlen feltétele a vizsgált hálózati elemek ismerete funkcionálisan és üzemeltetési szinten. Ezért is fontosnak tartjuk a munkatársaink tudásszintjének folyamatos továbbfejlesztését, képzését.

 

A képzések, valamint a hibaelhárítási gyakorlati tapasztalatok során olyan átfogó ismeretekre tettünk szert, amelyek alapján a felsorolt témájú ismeretek oktatását is végezzük. A felsorolt tématerület szakirodalmának jelentős része angol nyelvterületről származó. Ennek kezelése érdekében a munkatársaink angol nyelv oktatásban részesültek.